Phillips 冰鮮熟蟹白肉
Phillips 冰鮮熟蟹白肉
Phillips 冰鮮熟蟹白肉

Phillips 冰鮮熟蟹白肉

Regular price $205.00 Sale

Phillips 冰鮮熟蟹白肉 每罐重454g

獲NFI持續發展海產認證。

Phillips 蟹肉來自野生捕獲之藍蟹,按不同部位入罐。

蟹白肉特別適用於製作蟹肉食品,如蟹肉沙律等。

**圖片只供參考用,一切實物為準。

編號:06-0502G